Balans denken-voelen-doen en jouw nieuwe ‘normaal

Hoe je met meer balans in je denken - voelen - doen, beter leert omgaan met het voor jouw nieuwe 'normaal'

Ieder mens is anders en reageert anders. In je leven ontwikkel je automatische patronen van denken, voelen en doen. Deze patronen ontwikkelen zich gedeeltelijk door genetische aanleg en de cultuur waarin je opgroeit en gedeeltelijk door alles wat je meemaakt. Zo heeft ieder persoon een voorkeurspatroon en die kan zelfs per context verschillend zijn.

Het model ‘denken – voelen – doen’

Denken verwijst naar het denkproces, ideeën, gedachten, aannames, vooronderstellingen, (voor)oordelen. Hierbij spelen referentiekaders, normen, overtuigingen en waarden een grote rol.

Doen verwijst naar waarneembare acties en reacties in zowel verbaal als non-verbaal gedrag.

Voelen verwijst naar hoe je je emotioneel en fysiek voelt.

Deze 3 elementen zijn aan elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar continu. Je bent het meest effectief als tussen deze drie een balans is.

Voorkeurspatronen

Denken en doen

Je wilt bezig blijven en springt vaak gelijk in de actiemodus, wat gevoed wordt door de gedachtes die je hebt. – bijvoorbeeld: denken aan wat gedaan ‘moet’ worden, denken over wat anderen er van vinden. Doen door aan de slag te gaan of te blijven.

Voelen en doen

De ervaren gevoelens en emoties zijn een manier om te reageren. Je handelt vanuit deze (on)bewust ervaren gevoelens en emoties. – je voelt boosheid en je gaat gelijk over tot actie, zonder na te denken –

Denken en voelen

Je voelt emoties op basis van gedachten, wat kan leiden tot het blijven hangen in denken en voelen. Het hierin blijven hangen, levert uitstelgedrag op.

 

Hoe je denken, voelen en doen zoveel mogelijk met elkaar in evenwicht brengt

1. Bewust zijn / bewust worden van je eigen denken, voelen en doen. 

Wat is jouw voorkeurspatroon?

2. Koppelen van het derde element aan het voorkeurspatroon

denken – doen – voelen

Leer weer te voelen. Welke signalen geeft je lichaam af en hoe kan je daarop inspelen. Daarnaast kan het helpen om afstand te scheppen en rust te creëren. Ruimte om te kunnen voelen.

voelen – doen – denken

Door eerst na te denken als je een sterk gevoel of emotie ervaart, geef je jezelf de kans om op gepaste, genuanceerde manier te reageren.

Denken – voelen – doen

Daag jezelf uit. Begin met kleine stappen en sta af en toe stil bij de successen. Door uit je comfortzone te stappen en het zetten van een eerste (kleine) stap, pak je de regie.

Tenslotte, stel jezelf vragen

Wat doe ik? Wat voel ik? Wat denk ik? Hierdoor krijg je meer inzicht in dilemma’s die er kunnen zijn en weet je beter waar jouw behoeftes liggen en wat je nodig hebt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.